Κατάλογος ΚΕΠ που εξυπηρετούν πολίτες για Ψηφιακές Υπογραφές

Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη  εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή)  ή μέσα από την εθνική πύλη  gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές)   […]

Μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΑΠΕΔ την Παρασκευή 26/5/2023 22:00 έως Σάββατο 27/5/2023 9:00

Λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του ΥΨηΔ, δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet και οι υπηρεσίες από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ κατά το χρονικό διάστημα: Παρασκευή 26/5/2023 22:00 έως Σάββατο 27/5/2023 9:00. Ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμη κατά το […]

Μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΑΠΕΔ την Πέμπτη 30/3/2023 18:00 – 23:00

Λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του ΥΨηΔ, δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet και οι υπηρεσίες από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ κατά το χρονικό διάστημα: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ώρα 18:00 έως 23:00. Ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμη […]

Για Διαχειριστές Συστημάτων: Νέες IP υπηρεσιών ΑΠΕΔ

Λόγω αναβάθμισης της πλατφόρμας που φιλοξενεί την Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI) της ΑΠΕΔ, προκύπτουν κάποιες αλλαγές στις διευθύνσεις IP των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο φορέας/οργανισμός σας χρησιμοποιεί λίστες επιτρεπόμενων IP (allow-lists) θα πρέπει, μέχρι 17/11/2022, ο διαχειριστής να αντικαταστήσει τις παλιές IP με τις νέες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: […]

Τέλος υποστήριξης για την έκδοση Acrobat Reader XI

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η έκδοση του λογισμικού Acrobat Reader XI έχει σταματήσει να υποστηρίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία Adobe από τον Οκτώβριο 2017. Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής και τη σωστή ένδειξη εγκυρότητας υπογραφής με βάση την Ευρωπαϊκή λίστα Εμπιστοσύνης Εγκεκριμένων Παρόχων, οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιούν την τελευταία έκδοση του Acrobat […]

Νέα έκδοση της εφαρμογής της ΑΠΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής της ΑΠΕΔ και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ταυτοποίησης που είχαν παρατηρηθεί, λόγω διαφορετικής καταχώρησης των στοιχείων στα Μητρώα ΑΑΔΕ και Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα με την τελευταία αναβάθμιση της εφαρμογής αντιμετωπίζεται: Το πρόβλημα της παύλας (-) ανάμεσα στα ονόματα ή τα επώνυμα Το πρόβλημα επιπλέον κενού χαρακτήρα στο όνομα […]

Έλεγχος εγκυρότητας Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Οδηγός ελέγχου εγκυρότητας της Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Εγκεκριμένης Χρονοσήμανσης Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων που είναι υπογεγραμμένα με πιστοποιητικά της παλιάς ΑΠΕΔ.

Ακύρωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 1/8 έως 31/10/2022

Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή) ή μέσα από την εθνική πύλη gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές) […]

Ακύρωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 30/4 έως 31/7/2022

Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή) ή μέσα από την εθνική πύλη gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές) […]

Οδηγίες για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν την 17η Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh. Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τριετούς διάρκειας, είναι απλουστευμένη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά και η μετάβαση στο ΚΕΠ θα είναι μόνο για […]

TrustMark