Κατάλογος ΚΕΠ που εξυπηρετούν πολίτες για Ψηφιακές Υπογραφές

Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη  εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή)  ή μέσα από την εθνική πύλη  gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές)   […]

Νέα έκδοση της εφαρμογής της ΑΠΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής της ΑΠΕΔ και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ταυτοποίησης που είχαν παρατηρηθεί, λόγω διαφορετικής καταχώρησης των στοιχείων στα Μητρώα ΑΑΔΕ και Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα με την τελευταία αναβάθμιση της εφαρμογής αντιμετωπίζεται: Το πρόβλημα της παύλας (-) ανάμεσα στα ονόματα ή τα επώνυμα Το πρόβλημα επιπλέον κενού χαρακτήρα στο όνομα […]

Έλεγχος εγκυρότητας Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Οδηγός ελέγχου εγκυρότητας της Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Εγκεκριμένης Χρονοσήμανσης Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων που είναι υπογεγραμμένα με πιστοποιητικά της παλιάς ΑΠΕΔ.

Ακύρωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 1/8 έως 31/10/2022

Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή) ή μέσα από την εθνική πύλη gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές) […]

Ακύρωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 30/4 έως 31/7/2022

Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή) ή μέσα από την εθνική πύλη gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές) […]

Οδηγίες για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν την 17η Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh. Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τριετούς διάρκειας, είναι απλουστευμένη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά και η μετάβαση στο ΚΕΠ θα είναι μόνο για […]

Ενημέρωση για τους κατόχους ψηφιακών πιστοποιητικών που εκδόθηκαν πριν την 17η Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh. Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τριετούς διάρκειας, είναι απλουστευμένη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά και η μετάβαση στο ΚΕΠ θα είναι μόνο […]

Αλλαγή Αρχής Χρονοσήμανσης/Χρονοσφραγίδας της ΑΠΕΔ

Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο  αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης  του Ελληνικού Δημοσίου. Για την πρόσβαση  της νέας Υπηρεσίας  Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της  εφαρμογής  που χρησιμοποιείται για την χρονοσήμανση εγγράφων,  με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου χρονοσήμανσης http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer  ,  με τον παρακάτω […]

TrustMark