Επικοινωνία

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,
T.K. 101 63 Καλλιθέα, Αθήνα

e-mail: aped@mindigital.gr
Τηλέφωνο: 210-9098552, 53, 55, 60

TrustMark