Επικοινωνία

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,
T.K. 101 63 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-9098552, 92, 75, 05

TrustMark