Κατάλογος ΚΕΠ που εξυπηρετούν πολίτες για Ψηφιακές Υπογραφές

Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη  εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή)  ή μέσα από την εθνική πύλη  gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές)   να οδηγηθεί σε ένα  περιβάλλον λειτουργίας ασφαλές, επιθεωρημένο, εγκεκριμένο και απολύτως συμβατό με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 eIDAS  και να υποβάλει την αίτησή του για να ζητήσει την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.Στη συνέχεια,  αφού επισκεφθεί ένα ΚΕΠ για να τα ταυτοποιηθεί, αποθηκεύει τα ψηφιακά του πιστοποιητικά σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και μπορεί  να υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του.

Οι πολίτες μπορούν να δουν τα ΚΕΠ που έχουν την δυνατότητα να τους  εξυπηρετήσουν στο κατάλογο που ακολουθεί. Ο συγκεκριμένος κατάλογος θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο.

TrustMark