Νέα έκδοση της εφαρμογής της ΑΠΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής της ΑΠΕΔ και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ταυτοποίησης που είχαν παρατηρηθεί, λόγω διαφορετικής καταχώρησης των στοιχείων στα Μητρώα ΑΑΔΕ και Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα με την τελευταία αναβάθμιση της εφαρμογής αντιμετωπίζεται:

  1. Το πρόβλημα της παύλας (-) ανάμεσα στα ονόματα ή τα επώνυμα
  2. Το πρόβλημα επιπλέον κενού χαρακτήρα στο όνομα ή επώνυμο
  3. Το πρόβλημα του ονόματος που ξεπερνάει τους 20 χαρακτήρες και είναι καταχωρημένοι μόνο οι 20 πρώτοι χαρακτήρες στο μητρώο της ΑΑΔΕ
  4. Το πρόβλημα του δεύτερου επωνύμου που είναι καταχωρημένο σε διαφορετικό πεδίο από το πρώτο επώνυμο στο μητρώο της ΑΑΔΕ και στην ΑΠΕΔ φαινόταν μόνο το πρώτο

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο, αυτά θα πρέπει να είναι καταχωρημένα με τον ίδιο τρόπο και στα δύο παραπάνω μητρώα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ΔΟΥ, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προσθέτουν ή να αφαιρούν τα διαλυτικά, όχι όμως σημεία στίξης.

TrustMark