Για Διαχειριστές Συστημάτων: Νέες IP υπηρεσιών ΑΠΕΔ

Λόγω αναβάθμισης της πλατφόρμας που φιλοξενεί την Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI) της ΑΠΕΔ, προκύπτουν κάποιες αλλαγές στις διευθύνσεις IP των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που ο φορέας/οργανισμός σας χρησιμοποιεί λίστες επιτρεπόμενων IP (allow-lists) θα πρέπει, μέχρι 17/11/2022, ο διαχειριστής να αντικαταστήσει τις παλιές IP με τις νέες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα υπηρεσίας Τρέχουσα Δημόσια IP Νέα Δημόσια IP
timestamp.aped.gov.gr 91.198.183.101 51.144.225.135
pki.aped.gov.gr 91.198.183.102 51.144.225.135
ocsp.aped.gov.gr 91.198.183.30 51.144.225.135
crl.aped.gov.gr 91.198.183.20 51.144.225.135
TrustMark