Οδηγίες για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν την 17η Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh.

Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τριετούς διάρκειας, είναι απλουστευμένη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά και η μετάβαση στο ΚΕΠ θα είναι μόνο για ταυτοποίηση.

Οι πολίτες οι οποίοι  είχαν υποβάλει αίτηση έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ και δεν είχαν προσέλθει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ) να ταυτοποιηθούν θα παρακαλούσαμε πολύ να επαναλάβουν την αίτησή τους αφού προηγουμένως διαβάσουν την Ενότητα  «Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής – Πώς  θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;»

Οι πολίτες οι οποίοι είχαν προσέλθει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και είχε εγκριθεί η έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού τους  θα παρακαλούσαμε πολύ να επαναλάβουν την αίτησή τους αφού προηγουμένως διαβάσουν την Ενότητα  «Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής – Πώς  θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;»

TrustMark