Ακύρωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 1/8 έως 31/10/2022

Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή) ή μέσα από την εθνική πύλη gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές) να οδηγηθεί σε ένα περιβάλλον λειτουργίας ασφαλές, επιθεωρημένο, εγκεκριμένο και απολύτως συμβατό με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 eIDAS και να υποβάλει την αίτησή του για να ζητήσει την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού. Στη συνέχεια, αφού επισκεφθεί ένα ΚΕΠ για να τα ταυτοποιηθεί, αποθηκεύει τα ψηφιακά του πιστοποιητικά σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και μπορεί να υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του. Η συμμόρφωση της ΑΠΕΔ προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS την υποχρεώνει να ανακαλέσει την ισχύ των ψηφιακών πιστοποιητικών που λήγουν μετά την 30ή Απριλίου 2022.
Οι κάτοχοι των ψηφιακών πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί πριν τις 17 Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 1/8/2022 έως 31/10/2022 θα πρέπει να προβούν στην ανάκλησή τους είτε με την χρήση του 8ψήφιου κωδικού σας είτε με κατάθεση αίτησης ανάκλησης σε κάποιο ΚΕΠ (βλέπε https://aped.gov.gr/procedures/pos-tha-anakaleso-psifiaka-pistopoiitika/).
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί μέχρι 23 Μαρτίου 2022 η ΑΠΕΔ θα εκκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης πιστοποιητικού.
Η ανακοίνωση αυτή σε συνδυασμό με σχετικό e-mail που έχει αποσταλεί στους χρήστες αποτελεί την επίσημη ενημέρωση της ΑΠΕΔ προς τους χρήστες των ψηφιακών της πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από τις 17 Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 1/8/2022 έως 31/10/2022.Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν άυλο ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω της υπηρεσίας σας από το έργο του ΚΣΗΔΕ εφόσον η υπηρεσία τους κρίνει ότι πρέπει να τους το αποδώσει.Οι χρήστες που θα εκδώσουν νέα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να τα αποθηκεύσουν σε ΕΔΔΥ (USB token) τα οποία είναι συμβατά με την νέα διαδικασία της ΑΠΕΔ (βλέπε οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ->Πως θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή->Βήμα 1).

Για επικοινωνία:
https://aped.gov.gr/support/

TrustMark