Πώς θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

Η διαδικασία ανάκλησης των προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών του τελικού χρήστη πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Απώλεια της ΕΔΔΥ ή των μυστικών αριθμών (Token Password – PIN – PUK)
  • Αδυναμία χρήσης του πιστοποιητικού για τεχνικούς λόγους
  • Ύπαρξη ενδείξεων για πιθανή έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού του τελικού χρήστη

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων, την 30 Απριλίου 2022 ξεκίνησε η ακύρωση της τελευταίας ομάδας ψηφιακών πιστοποιητικών της παλιάς ΑΠΕΔ (από αυτά που είχαν εκδοθεί μέχρι 16/1/2022) και έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Για πιστοποιητικά της νέας ΑΠΕΔ (εκδόθηκαν δηλαδή από 17/1/2022 και μετά), ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει το ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό από το λογαριασμό του (https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login), πατώντας το κόκκινο κουμπί «Ανάκληση» και συμπληρώνοντας τον οκταψήφιο κωδικό, που του εστάλη με μήνυμα (SMS) κατά τη διαδικασία της έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που έχει ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να ζητήσει εκ νέου να του σταλεί με μήνυμα (SMS) στο κινητό του.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στο “Εγχειρίδιο Ανάκλησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού

TrustMark