Πώς θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

Σε περίπτωση που υπάρχει ενεργό πιστοποιητικό από την παλιά υποδομή της ΑΠΕΔ (εκδόθηκε δηλαδή πριν τις 17/1/2022), για να κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος με τη νέα ΑΠΕΔ, πρέπει πρώτα να ακυρώσει το παλιό. Αυτό γίνεται από www.ermis.gov.gr -> σύνδεση -> Πίνακας Ελέγχου -> Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών, εφόσον γνωρίζει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης που είχε δημιουργηθεί κατά την έκδοση του παλιού πιστοποιητικού. Εναλλακτικά, θα πρέπει να συμπληρώσει μία Αίτηση Ανάκλησης του παλιού Ψηφιακού Πιστοποιητικού και να μεταβεί σε ένα ΚΕΠ.

Γενικότερα, η διαδικασία ανάκλησης των προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών του τελικού χρήστη πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Απώλεια της ΕΔΔΥ ή των μυστικών αριθμών (Token Password – PIN – PUK)
  • Αδυναμία χρήσης του πιστοποιητικού για τεχνικούς λόγους
  • Ύπαρξη ενδείξεων για πιθανή έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού του τελικού χρήστη

Για πιστοποιητικά της νέας ΑΠΕΔ (εκδόθηκαν δηλαδή από 17/1/2022 και μετά), ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει το ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό από το λογαριασμό του (https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login), πατώντας το κόκκινο κουμπί «Ανάκληση» και συμπληρώνοντας τον οκταψήφιο κωδικό, που του εστάλη με μήνυμα (SMS) κατά τη διαδικασία της έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που έχει ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να ζητήσει εκ νέου να του σταλεί με μήνυμα (SMS) στο κινητό του.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στο “Εγχειρίδιο Ανάκλησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού

TrustMark