Συχνές Ερωτήσεις

Εάν ο χρήστης αδυνατεί να υπογράψει ένα έγγραφο θα πρέπει να ελέγξει:

 1. Ότι στον υπολογιστή του έχουν εγκατασταθεί οι drivers και το διαχειριστικό εργαλείο της ΕΔΔΥ (SAFENET Authentication Client, OBERTHUR AWP)
 2. Ότι οι USB θύρες που συνδέει την ΕΔΔΥ είναι λειτουργικές
 3. Ότι η ΕΔΔΥ δεν είναι κλειδωμένη
 4. Ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά του είναι σε ισχύ
 5. Ότι ο υπολογιστής του έχει πρόσβαση στο Internet εάν προσπαθεί να προσθέσει χρονοσήμανση στην ψηφιακή υπογραφή
 6. Ότι το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει για να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο είναι κατάλληλο, σωστά εγκατεστημένο και σωστά παραμετροποιημένο

Μια μέρα μετά τη λήξη του ψηφιακού πιστοποιητικού σας (ώστε να αποφύγετε τη διαδικασία της ανάκλησης) επαναλαμβάνετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 – αφού διαθέτετε ήδη ΕΔΔΥ (USB Token).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To περιεχόμενο της υπάρχουσας ΕΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει να διαγραφεί πριν εκδοθεί καινούργιο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που θέλετε να εκδώσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό πριν τη λήξη του θα πρέπει να:

 1. κάνετε ανάκληση (ακύρωση) του ψηφιακού πιστοποιητικού του ακολουθώντας τη διαδικασία “Πώς θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;
 2. επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 – αφού διαθέτετε ήδη ΕΔΔΥ (USB Token). To περιεχόμενο της υπάρχουσας ΕΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει να διαγραφεί πριν εκδοθεί καινούργιο ψηφιακό πιστοποιητικό

Στα εργαλεία ανοικτού κώδικα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής σε αρχεία pdf, η ημερομηνία και ώρα που εμφανίζεται στην ορατή υπογραφή προέρχεται από το ρολόι του υπολογιστή.

Για να δει ο χρήστης την χρονοσήμανση θα πρέπει να ανοίξει τις λεπτομέρειες της υπογραφής.

Ο χρήστης υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά όταν προσπαθεί να προσθέσει χρονοσήμανση εμφανίζεται σφάλμα επειδή μπορεί :

 1. Να μην έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα η εφαρμογή υπογραφής εγγράφων με την υπηρεσία χρονοσήμανσης. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί τα εγχειρίδια στην ενότητα “Πώς θα υπογράψω ηλεκτρονικά ένα έγγραφο σε μορφή PDF
 2. Να μην έχει πρόσβαση στο internet,ο υπολογιστής του χρήστη, ώστε να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον εξυπηρετητή της χρονοσήμανσης (timestamp server)
 3. Να εκτελείται, στον υπολογιστή του χρήστη, εφαρμογή Antivirus/Firewall η οποία να αποτρέπει την επικοινωνία με τον εξυπηρετητή της χρονοσήμανσης (timestamp server)
TrustMark