Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα PDF αρχείο με πιστοποιητικό της ΑΠΕΔ απαιτείται:

 

Α. Να έχει εγκατασταθεί ο σχετικός οδηγός (driver) της ΕΔΔΥ (token):

Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) – ID Prime MD (MD 940) – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 8.1, 10, 11 – SAC 10.8 R6

Windows 7, 8, 8.1, 10 – SAC 10.7

MacOS 11 – SAC 10.2

MacOS 10.14 & 10.15 – SAC 10.2

TokenME EVO/ Oberthur/ IDEMIA – Cosmo v8.1 – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 10, 11 – AWP 5.3.4

Windows 7, 8.1, 10 – AWP v5.2.0

MacOS 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 – AWP 5.3.4

 

Β. Να χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο λογισμικό. Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων και με τα παρακάτω λογισμικά (που διατίθενται δωρεάν):

Για τη λειτουργία της νέας χρονοσήμανσης απαιτείται να εγκαταστήσετε την τελευταία αναγραφόμενη έκδοση ή νεότερη.

Στα παρακάτω εγχειρίδια θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης των παραπάνω λογισμικών και πως να υπογράφετε ένα έγγραφο .pdf.

Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader (DC ή XI) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

Χρήση εργαλείου JSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

Χρήση εργαλείου XolidoSign Desktop για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

Σημειώνουμε ότι :

– Οι εκδόσεις Adobe AcrobatReader XI και DC πέραν της επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών επιτρέπουν και τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών που μπορούν να επαληθευτούν ακόμα και μετά τη λήξη ή ανάκληση του πιστοποιητικού, χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα στον χρήστη που κάνει την επαλήθευση.

– Το λογισμικό JSignPdf είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα και επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Για την προσθήκη ασφαλούς χρονοσήμανσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή παραμετροποίησή του.

TrustMark