Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα PDF αρχείο με πιστοποιητικό της ΑΠΕΔ απαιτείται:

 

Α. Να έχει εγκατασταθεί ο σχετικός οδηγός (driver) της ΕΔΔΥ (token):

Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) – ID Prime MD (MD 940) – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 8.1, 10, 11 – SAC 10.8.2169 R6

Windows 7, 8, 8.1, 10 – SAC 10.7

MacOS 12.1 – SAC 10.8 R1 GA

MacOS 11 – SAC 10.8

MacOS 10.14 & 10.15 – SAC 10.2 Post GA

MacOS 10.13 & 10.14 – SAC 10.2

MacOS 10.12 – SAC 10.1

Oberthur/ IDEMIA – Cosmo v8.1 R2 – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 10, 11 – AWP 5.3.4

Windows 7, 8.1, 10 – AWP v5.2.0 SR2

MacOS 10.7-10.15, 11, 12 – AWP 5.2.0 SR2

TokenME EVO

Για TokenME EVO θα πρέπει να απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για τον κατάλληλο οδηγό (driver) ανάλογα με την κάρτα που περιλαμβάνει το token (MD 940 ή Cosmo v8.1 R2)

Β. Να χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο λογισμικό.

Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων και με τα παρακάτω λογισμικά (που διατίθενται δωρεάν):

Για τη λειτουργία της νέας χρονοσήμανσης απαιτείται να εγκαταστήσετε την τελευταία αναγραφόμενη έκδοση ή νεότερη.

Στα παρακάτω εγχειρίδια θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης των παραπάνω λογισμικών και πως να υπογράφετε ένα έγγραφο .pdf.

Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader DC για προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF σε Windows (Οκτώβριος 2022)

Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader DC για προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Αρχεία PDF σε MacOS (Μάιος 2022)

Χρήση εργαλείου JSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Απρίλιος 2022)

Χρήση εργαλείου XolidoSign Desktop για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

Σημειώνουμε ότι :

– Οι εκδόσεις Adobe Acrobat Reader DC πέραν της επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών επιτρέπουν και τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών που μπορούν να επαληθευτούν ακόμα και μετά τη λήξη ή ανάκληση του πιστοποιητικού, χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα στον χρήστη που κάνει την επαλήθευση.

– Το λογισμικό JSignPdf είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα και επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Για την προσθήκη ασφαλούς χρονοσήμανσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή παραμετροποίησή του.

Έλεγχος εγκυρότητας της Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Εγκεκριμένης Χρονοσήμανσης

TrustMark