Τιμολογιακή πολιτική της ΑΠΕΔ

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) παρέχει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης/ υπογραφής σε φυσικά πρόσωπα.

TrustMark