Βήμα 3: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ

Ο ενδιαφερόμενος εκτελεί τα παρακάτω:

 • Συνδέεται στην εφαρμογή https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet.
 • Υποβάλλει αίτημα έκδοσης ΨΠ.
  • Τα βασικά πεδία είναι προσυμπληρωμένα (ανάκτηση από το web service της ΑΑΔΕ).
  • Συμπληρώνει προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), διεύθυνση κατοικίας.
  • Συμπληρώνει τον κωδικάριθμο της αίτησης-ΥΔ του gov.gr (o κωδικάριθμος είναι ο κωδικός που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την έκδοση της αίτησης-ΥΔ και επίσης πάνω αριστερά στην αίτηση-ΥΔ που είναι σε μορφή pdf).
  • Γίνεται αυτόματα έλεγχος στα βασικά πεδία (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ) ανάμεσα σε ανακτηθέντα στοιχεία ΑΑΔΕ και αίτηση gov.gr.
  • Τα στοιχεία εμφανίζονται στον ενδιαφερόμενο και καλείται να επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει τους όρους χρήσης.
  • Υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.
Παρατήρηση
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προχωρήσει στα επόμενα βήματα, η ηλεκτρονική του αίτηση ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο 3 μηνών
TrustMark