Συχνές Ερωτήσεις

Παρακαλώ δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες πριν την επόμενη δοκιμή έκδοσης του πιστοποιητικού:

  1. Απενεργοποιήστε προσωρινά τα firewall του υπολογιστή σας.
  2. Απενεργοποιήστε προσωρινά τυχόν antivirus στον υπολογιστή σας
  3. Στο PC αφήστε μόνο το token που θα κάνετε έκδοση (αφαιρέστε άλλα στικάκια), απευθείας συνδεδεμένο στο PC (χωρίς USB Hub-Διακλάδωση)
  4. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη των Windows είναι με λατινικούς χαρακτήρες (αυτό το βλέπετε στο φάκελο C:\Users πχ C:\Users\george). Αν όχι, δημιουργήστε ένα καινούριο, έστω προσωρινό. Εγκαταστήστε ξανά το BIT4ID middleware (xapp) στον λογαριασμό του νέου χρήστη. Όταν ολοκληρώσετε την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να διαγράψετε το χρήστη
  5. Κάντε αποσύνδεση από την εφαρμογή της ΑΠΕΔ και αφήστε ανοικτό μόνο ένα παράθυρο του browser. 
  6. Διαγράψτε τα Cookies του browser σας, και κάντε ξανά σύνδεση στην εφαρμογή της ΑΠΕΔ.

To USB token σας δεν έχει ελεύθερο τον απαιτούμενο χώρο για την εγκατάσταση του νέου πιστοποιητικού. Παρακαλώ αρχικοποιήστε (initialize) το token σας μέσω του αντίστοιχου διαχειριστικού προγράμματος του token, πριν την εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης και εγκατάστασης του πιστοποιητικού σας από την εφαρμογή της ΑΠΕΔ.

Οδηγίες αρχικοποίησης (initialize) παρέχονται από την εταιρεία που σας προμήθευσε το token.

Ο driver του συστήματός σας έχει εντοπίσει πολλαπλές ΕΔΔΥ (πιθανώς και software ΕΔΔΥ) στο σύστημά σας. Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι έχετε μόνο ένα token συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας (απευθείας σύνδεση στον υπολογιστή, χωρίς USB Hub-Διακλάδωση), και ότι η έκδοση γίνεται σε υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα το οποίο ο driver του token σας να το αναγνωρίζει ως ΕΔΔΥ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω σφάλματος στην διαδικασία εγκατάστασης του ψηφιακού πιστοποιητικού, η έκδοσή του παραμένει εκκρεμής.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα υποστήριξης στη σελίδα της ΑΠΕΔ (https://aped.gov.gr/support/), με κατηγορία “Πρόβλημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών”, όπου θα αναφέρετε το πρόβλημα. Όταν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, θα σας σταλεί μήνυμα για την επανάληψη της διαδικασίας έκδοσης/εγκατάστασης του ψηφιακού πιστοποιητικού σας.

TrustMark