Συχνές Ερωτήσεις

Σε περίπτωση απώλειας της ΕΔΔΥ (Usb Token) ο χρήστης θα πρέπει:

  1. Να προβεί άμεσα σε ανάκληση (ακύρωση) του ψηφιακού πιστοποιητικού του ακολουθώντας τη διαδικασία “Πώς θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;
  2. Να προμηθευτεί νέα ΕΔΔΥ (USB Token), και
  3. Nα επαναλάβει εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού “Βήματα απόκτησης υπογραφής” (Υποβολή αιτήματος -> Φυσική ταυτοποίηση σε ΚΕΠ -> Έγκριση από Αρχή Εγγραφής -> Έκδοση νέου ψηφιακού πιστοποιητικού).

Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει το Token Password / Pin της ΕΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας προμήθευσε την ΕΔΔΥ και να ζητήσετε οδηγίες.

Διαφορετικά θα πρέπει:

  1. Να προβείτε άμεσα σε ανάκληση (ακύρωση) του ψηφιακού πιστοποιητικού του ακολουθώντας τη διαδικασία “Πώς θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;
  2. Να προμηθευτείτε νέα ΕΔΔΥ (USB Token), και
  3. Nα επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών “Βήματα απόκτησης υπογραφής” (Υποβολή αιτήματος -> Φυσική ταυτοποίηση σε ΚΕΠ -> Έγκριση από Αρχή Εγγραφής -> Έκδοση νέου ψηφιακού πιστοποιητικού).

Όχι δεν επιτρέπεται δεδομένου ότι κάθε συσκευή ΕΔΔΥ (USB Token) έχει ένα μοναδικό Token Password / Pin το οποίο πρέπει να γνωρίζει για λόγους ασφαλείας μόνο το φυσικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την ΕΔΔΥ.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν σε μια ΕΔΔΥ υπήρχαν τα πιστοποιητικά περισσοτέρων φυσικών προσώπων, ο εκάστοτε κάτοχος της συσκευής και του Token Password / Pin θα μπορούσε να υπογράφει έγγραφα κάνοντας χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού άλλου χρήστη, κάτι που θα ήταν παράτυπο.

TrustMark