Μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΑΠΕΔ 18/11/2022 23:00 – 19/11/2022 09:00

Λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του ΥΨηΔ, δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet και οι υπηρεσίες από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ κατά το χρονικό διάστημα:

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 23:00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, ώρα 9:00.

Ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμη κατά το διάστημα αυτό η Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ (https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login) και δεν θα πραγματοποιείται φυσική ταυτοποιήση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

TrustMark