Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

  • Νόμος 3979/2011 - (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"
  • Υπουργική Απόφαση - (ΦΕΚ 1317 Β/23-4-2012) "Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο"
  • Προεδρικό Διάταγμα 25/2014 (ΦΕΚ 44Α/25-02-2014) -  "Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων"

 

Πίνακας με το σύνολο του σχετικού θεσμικού πλαισίου

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη