Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση

  • ΠΠ1 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ψηφιακής Υπογραφής Φυσικού Προσώπου σε ΑΔΔΥ
  • ΠΠ2 – Πιστοποιητικό Κρυπτογράφησης Φυσικού Προσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
  • ΠΠ3 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Υπογραφής Φυσικού Προσώπου Χαλαρής Αποθήκευσης
  • ΠΠ4 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Υπογραφής με Τομεακό Αναγνωριστικό όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
  • ΠΠ5 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ψηφιακής Υπογραφής Φυσικού Προσώπου Νόμιμου Εκπροσώπου σε ΑΔΔΥ
  • ΠΠ6 – Πιστοποιητικό Κρυπτογράφησης Νόμιμου Εκπροσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
  • ΠΠ7 – Πιστοποιητικό Υπογραφής και Κρυπτογράφησης Νομικού Προσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη