Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα PDF αρχείο, δεν απαιτείται η αγορά κάποιου λογισμικού. Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων και με τα παρακάτω λογισμικά (που διατίθενται δωρεάν):


Στα παρακάτω εγχειρίδια θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης του παραπάνω λογισμικού και πως να υπογράφετε ένα έγγραφο .pdf.

Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader (XI & DC) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF

Χρήση εργαλείου Xolido®Sign για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε αρχεία PDF

Χρήση εργαλείου jSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF


Σημειώνουμε ότι :

- Οι εκδόσεις Adobe AcrobatReader XI και DC πέραν της επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών επιτρέπουν και τη δημιουργία αυτών. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δημιουργίας υπογραφών που μπορούν να επαληθευτούν ακόμα και μετά τη λήξη ή ανάκληση του πιστοποιητικού, χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα στον χρήστη που κάνει την επαλήθευση. 

- Το λογισμικό JSignPdf είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπει τόσο την επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών όσο και τη δημιουργία αυτών. Για την προσθήκη ασφαλούς χρονοσήμανσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή παραμετροποίηση της εφαρμογής.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη