Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα PDF αρχείο, δεν απαιτείται η αγορά κάποιου λογισμικού. Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων και με τα παρακάτω λογισμικά (που διατίθενται δωρεάν):

       Για τη λειτουργία της νέας χρονοσήμανσης απαιτείται να εγκατεστήσετε την τελευταία αναγραφόμενη έκδοση ή νεότερη


Στα παρακάτω εγχειρίδια θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης των παραπάνω λογισμικών και πως να υπογράφετε ένα έγγραφο .pdf.

      Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader (DC ή XI) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

      Χρήση εργαλείου JSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

      Χρήση εργαλείου XolidoSign Desktop για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)


Σημειώνουμε ότι :

- Οι εκδόσεις Adobe AcrobatReader XI και DC πέραν της επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών επιτρέπουν και τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δημιουργίας υπογραφών που μπορούν να επαληθευτούν ακόμα και μετά τη λήξη ή ανάκληση του πιστοποιητικού, χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα στον χρήστη που κάνει την επαλήθευση. 

- Το λογισμικό JSignPdf είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα και επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Για την προσθήκη ασφαλούς χρονοσήμανσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή παραμετροποίησή του.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη