Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση

 

 

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα PDF αρχείο, δεν απαιτείται η αγορά κάποιου λογισμικού. Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων και με τα παρακάτω λογισμικά (που διατίθενται δωρεάν):


1. Υπογραφή αρχείου PDF με την χρήση του λογισμικού Adobe Acrobat Reader

Οι εκδόσεις Adobe AcrobatReader XI και DC πέραν της επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών επιτρέπουν και τη δημιουργία αυτών. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δημιουργίας υπογραφών που μπορούν να επαληθευτούν ακόμα και μετά τη λήξη ή ανάκληση του πιστοποιητικού, χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα στον χρήστη που κάνει την επαλήθευση. 

Βασική προϋπόθεση η σωστή παραμετροποίηση της εφαρμογής.

Στο εγχειρίδιο: "Χρήση λογισμικού Adobe Acrobat Reader (XI & DC) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF" μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες τόσο για την παραμετροποίηση του λογισμικού όσο και το πως υπογράφετε ένα έγγραφο.


2. Το λογισμικό JSignPdf είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπει τόσο την επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών όσο και τη δημιουργία αυτών. Για την προσθήκη ασφαλούς χρονοσήμανσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή παραμετροποίηση της εφαρμογής.

Στο εγχειρίδιο: "Χρήση λογισμικού jSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF" μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες τόσο για την παραμετροποίηση του λογισμικού όσο και το πως υπογράφετε ένα έγγραφο.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη