Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Microsoft Outlook 2003

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Outlook με έκδοση 2003, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, κάνουμε κλικ στο κουμπί Επιλογές και ακολούθως στο κουμπί Ρυθμίσεις ασφαλείας
 2. Ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε αυτό το μήνυμα
 3. Για να επιβεβαιώσουμε ότι το μήνυμα παραλήφθηκε με την ψηφιακή μας υπογραφή και χωρίς αλλοιώσεις, καθώς και ειδοποίηση με πληροφορίες για το ποιος άνοιξε το μήνυμα και πότε, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Αίτηση αποδεικτικού S/MIME για όλα τα υπογεγραμμένα μηνύματα S/MIME. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες επικύρωσης θα επιστρέφονται ως μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα
 4. Κάνουμε κλικ στο κουμπί OK καθώς και στα επόμενα παράθυρα διαλόγου

Για να υπογράφουμε ψηφιακά κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Outlook με έκδοση 2003, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Microsoft Outlook, στο μενού Εργαλεία, κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια
 2. Ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε εξερχόμενα μηνύματα
 3. Για να επιβεβαιώσουμε ότι το μήνυμα παραλήφθηκε με την ψηφιακή μας υπογραφή και χωρίς αλλοιώσεις, καθώς και ειδοποίηση με πληροφορίες για το ποιος άνοιξε το μήνυμα και πότε, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Αίτηση αποδεικτικού S/MIME για όλα τα υπογεγραμμένα μηνύματα S/MIME. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες επικύρωσης θα επιστρέφονται ως μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα
 4. Κάνουμε κλικ στο κουμπί OK καθώς και στα επόμενα παράθυρα διαλόγου

Microsoft Outlook 2007

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Outlook με έκδοση 2007, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Στο μήνυμα, στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Επιλογές κάνουμε κλικ στο κουμπί Ψηφιακή υπογραφή μηνύματος
 2. Συντάσσουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε

Για να υπογράφουμε ψηφιακά κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Outlook με έκδοση 2007, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάνουμε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας και στη συνέχεια, κλικ στην εντολή Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 2. Στην περιοχή Κρυπτογραφημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε εξερχόμενα μηνύματα
 3. Για να επιβεβαιώσουμε ότι το μήνυμα παραλήφθηκε με την ψηφιακή μας υπογραφή και χωρίς αλλοιώσεις, καθώς και ειδοποίηση με πληροφορίες για το ποιος άνοιξε το μήνυμα και πότε, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Αίτηση αποδεικτικού S/MIME για όλα τα υπογεγραμμένα μηνύματα S/MIME. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες επικύρωσης θα επιστρέφονται ως μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα
 4. Κάνουμε κλικ στο κουμπί OK καθώς και στα επόμενα παράθυρα διαλόγου

Microsoft Outlook 2010

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Outlook με έκδοση 2010, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Στο μήνυμα, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Δικαίωμα, κάνουμε κλικ στο στοιχείο Υπογραφή μηνύματος. Στην περίπτωση που δεν φαίνεται το κουμπί Υπογραφή μηνύματος:
 2. Στο μήνυμα, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Περισσότερες επιλογές κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου ‘Επιλογές’ στην κάτω γωνία
 3. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις ασφαλείας και στη συνέχεια, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε αυτό το μήνυμα
 4. Κάνουμε κλικ στο κουμπί OK και μετά κλικ στο κουμπί Κλείσιμο
 5. Συντάσσουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε

Για να υπογράφουμε ψηφιακά κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Outlook με έκδοση 2010, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και στη συνέχεια, κλικ στην ενότητα Επιλογές
 2. Στην καρτέλα Κέντρο αξιοπιστίας, κάνουμε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας
 3. Ακολούθως, στην καρτέλα Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην περιοχή Κρυπτογραφημένο μήνυμα, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε εξερχόμενα μηνύματα.
 4. Για να επιβεβαιώσουμε ότι το μήνυμα παραλήφθηκε με την ψηφιακή μας υπογραφή και χωρίς αλλοιώσεις, καθώς και ειδοποίηση με πληροφορίες για το ποιος άνοιξε το μήνυμα και πότε, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Αίτηση αποδεικτικού S/MIME για όλα τα υπογεγραμμένα μηνύματα S/MIME. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες επικύρωσης θα επιστρέφονται ως μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα
 5. Κάνουμε κλικ στο κουμπί OK καθώς και στα επόμενα παράθυρα διαλόγου

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές.
 2. Ένα πεδίο μηνύματος σας συμβουλεύει να αποθηκεύσετε το έγγραφο. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να αποθηκεύσετε το αρχείο.
 3. Αφού αποθηκεύσετε, θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Ψηφιακές υπογραφές. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε την υπογραφή σας στο έγγραφο.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού, επιλέξτε το πιστοποιητικό σας και κάντε κλικ στο OK.
 5.  Κάντε κλικ στο OK για να προσθέσετε την ψηφιακή σας υπογραφή στο  αρχείο.

Στο εγχειρίδιο: "Χρήση λογισμικού LibreOffice για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής" μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το πως υπογράφετε ένα έγγραφο.

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα PDF αρχείο, δεν απαιτείται η αγορά κάποιου λογισμικού. Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων και με τα παρακάτω λογισμικά (που διατίθενται δωρεάν):

       Για τη λειτουργία της νέας χρονοσήμανσης στο JSignPDF πρέπει να εγκατεστήσετε την τελευταία έκδοση 1.6.4


Στα παρακάτω εγχειρίδια θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης των παραπάνω λογισμικών και πως να υπογράφετε ένα έγγραφο .pdf.

Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader (XI & DC) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)

Χρήση εργαλείου JSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)


Σημειώνουμε ότι :

- Οι εκδόσεις Adobe AcrobatReader XI και DC πέραν της επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών επιτρέπουν και τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δημιουργίας υπογραφών που μπορούν να επαληθευτούν ακόμα και μετά τη λήξη ή ανάκληση του πιστοποιητικού, χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα στον χρήστη που κάνει την επαλήθευση. 

- Το λογισμικό JSignPdf είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα και επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Για την προσθήκη ασφαλούς χρονοσήμανσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή παραμετροποίησή του.

Microsoft Word 2003

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα αρχείο Word σε έκδοση 2003, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές και επιλέγουμε την καρτέλα Ασφάλεια
 2. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Ψηφιακές Υπογραφές και ακολούθως στο κουμπί Προσθήκη
 3. Αφού μας ζητηθεί, αποθηκεύουμε το αρχείο μας σε έκδοση 2003
 4. Εν συνεχεία, επιλέγουμε το Πιστοποιητικό που θέλουμε να προσθέσουμε και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί OK
 5. Εισάγουμε το PIN της κάρτας ή του usb token και πατάμε ΟΚ

Microsoft Word 2007

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα αρχείο Word σε έκδοση 2007, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Κάνουμε κλικ αριστερά στο κουμπί του Microsoft Office, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προετοιμασία και στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στην εντολή Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής
 2. Αφού μας ζητηθεί, αποθηκεύουμε το αρχείο μας σε έκδοση 2003
 3. Αν θέλουμε να αναφέρουμε το σκοπό της υπογραφής του εγγράφου, πληκτρολογούμε τις πληροφορίες στο πλαίσιο Σκοπός της υπογραφής του εγγράφου, στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφή
 4. Κάνουμε κλικ στην επιλογή Υπογραφή
 5. Εισάγουμε το PIN της κάρτας ή του usb token και πατάμε ΟΚ

Microsoft Word 2010

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα αρχείο Word σε έκδοση 2010, ακολουθούμε τα βήματα:

 1. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα Αρχείο
 2. Κάνουμε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες
 3. Στην ενότητα ∆ικαιώματα, επιλέγουμε Προστασία εγγράφου
 4. Από το μενού, επιλέγουμε Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής
 5. Αφού μας ζητηθεί, αποθηκεύουμε το αρχείο μας σε έκδοση 2003
 6. ∆ιαβάζουμε το μήνυμα του Microsoft Word και επιλέγουμε OK
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφή, στο πλαίσιο Σκοπός της υπογραφής του εγγράφου, πληκτρολογoύμε το σκοπό
 8. Κάνουμε κλικ στην επιλογή Υπογραφή
 9. Εισάγουμε το PIN της κάρτας ή του usb token και πατάμε ΟΚ
Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη