Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Στον κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση ή χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις. Οι Ρυθμίσεις αφορούν:

A. Την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης

Β. Τον περιηγητή Internet Explorer.
Σημειώνεται ότι για λόγους διασφάλισης της ομαλότητας εγκατάστασης των πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Internet Explorer έκδοσης 8 έως 10, στη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών (και μόνον για την διαδικασία έκδοσης αυτών). 

Για τις παραπάνω διαδικασίες θα χρειαστεί να έχετε δικαιώματα διαχειριστή (Administrator) στον υπολογιστή σας. 


Α. Εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εγκατασταθούν τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά των παρακάτω Αρχών:

  • Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου
  • Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης
  • Αρχής Χρονοσήμανσης

Χώρος Αποθήκευσης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΕΔ

Δείτε αναλυτικές Οδηγίες στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχών Πιστοποίησης & Χρονοσήμανσης"

Β. Εγκατάσταση νέας Χρονοσήμανσης

Δείτε αναλυτικές Οδηγίες στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης νέας Χρονοσήμανσης"

Γ. Ρυθμίσεις Internet Explorer

Οι ρυθμίσεις αποτελούνται από 3 διακριτά βήματα:

  1. Προσθήκη στη λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών των https://mpki.ermis.gov.gr & https://pki.ermis.gov.gr  
  2. Ρυθμίσεις στοιχείων ελέγχου ActiveX 
  3. Εγκατάσταση πακέτου MSI (Microsoft Windows Installer) 

Δείτε αναλυτικές Οδηγίες στο "Εγχειρίδιο ρυθμίσεων IE"


Εκτελέσιμα αρχεία διαμόρφωσης υπολογιστή

 

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη