Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση

Εκτελέσιμα αρχεία με τα οποία επιτυγχάνεται η διαμόρφωση του υπολογιστή βάσει των ρυθμίσεων του 4ου βήματος της διαδικασίας απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και του Adobe Reader, επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση από τις διαθέσιμες παρακάτω:

---------------------------------

        

        

 

Αποποίηση Ευθύνης

Τα συγκεκριμένα εκτελέσιμα παρέχονται προς χρήση ως έχουν(as-is). Καθώς η χρήση των συγκεκριμένων προγραμμάτων επιφέρει προσθήκες και αλλαγές στη διαμόρφωση περιβάλλοντος Η/Υ του χρήστη, η ορθή χρήση και η ευθύνη χρήσης εναπόκειται και βαρύνει τον χρήστη των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Η Α.Π.Ε.Δ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη ή κακόβουλη χρήση των προγραμμάτων.

Οδηγίες 

Κάθε συμπιεσμένο αρχείο περιέχει ένα εκτελέσιμο αρχείο που εκτελεί τις αλλαγές που περιγράφονται στο 4ο βήμα της διαδικασίας απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ.

Πριν την εκτέλεση του αρχείου θα πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένα, ο Internet Explorer (είτε επιλέξετε είτε όχι να γίνουν αλλαγές στις παραμέτρους των Active X) και ο Adobe Reader (ΧΙ ή DC)

Για την εκτέλεση του αρχείου θα πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον Υπολογιστή που θα γίνει η εγκατάσταση καθώς θα σας ζητηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία πιστοποίησης.

Κατά την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση για κάθε πιστοποιητικό που εγκαθίσταται στο οποίο πρέπει να απαντήσετε θετικά για να γίνει η εγκατάσταση του.

Η διαδικασία μετά την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών δεν απαιτεί άλλη διεπαφή με τον χρήστη, τα βήματά της εμφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ και ολοκληρώνεται με επανεκκίνηση του συστήματος.

Μετά την επανεκκίνηση μπορείτε να προβείτε αν επιθυμείτε σε έλεγχο των αλλαγών όπως περιγράφονται στα σχετικά εγχειρίδια στο 4ο βήμα της διαδικασίας απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη