Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση

Συχνές ερωτήσεις - Διαδικασίες

FAQs - Διαδικασίες

Σε περίπτωση απώλειας της ΑΔΔΥ (Usb Token, Smart Card + Card reader), ποια είναι η σχετική διαδικασία σχετικά με την ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών και την αποστολή νέας κάρτας; 

Θα πρέπει να ανακληθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Η ανάκληση των ψηφιακών πιστοποιητικών μπορεί να γίνει με τους εξής τρεις τρόπους:

α. Από τον ίδιο τον χρήστη. 
β. Από τα ΚΕΠ με φυσική παρουσία (σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό).

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στην ενότητα "Διαδικασίες".

Στην συνέχεια θα πρέπει ο τελικός χρήστης να προμηθευτεί νέα ΑΔΔΥ (έξυπνη κάρτα ή USB token).

Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών εκ νέου.

Έχω επισκεφθεί το ΚΕΠ και υπέβαλλα το σχετικό αίτημα όπως και τα δικαιολογητικά. Πως θα παραλάβω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

Δείτε την αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας "Πως μπορώ να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;"

Κάνετε σύνδεση με την Πύλη ΕΡΜΗΣ και μέσα από τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέγεται τη σελίδα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» μέσα από την οποία μπορείτε να δείτε την ημερομηνία λήξης των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της Πύλης του ΕΡΜΗ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ισχύος 5 έτη. Από τις 20 Ιουνίου 2018, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 3 έτη. Από τις 9 Δεκεμβρίου 2019, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 1 έτος.

Σε περίπτωση απώλειας της ΑΔΔΥ (Usb Token, Smart Card + Card reader), ποια είναι η σχετική διαδικασία σχετικά με την ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών και την επαναέκδοση τους ;

Αρχικά θα πρέπει να ανακληθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Η ανάκληση των ψηφιακών πιστοποιητικών μπορεί να γίνει με τους εξής τρεις τρόπους:

α. Από τον ίδιο τον χρήστη. Αφού συνδεθεί στην πύλη ΕΡΜΗΣ, πηγαίνει στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ και επιλέγει ΑΚΥΡΩΣΗ και για τα δύο πιστοποιητικά του. Για να ολοκληρωθεί η ανάκληση, χρειάζεται να γνωρίζει τον προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό (οκταψήφιος αριθμός που εμφανίστηκε κατά την διάρκεια της παραλαβής των πιστοποιητικών).
β. Από τα ΚΕΠ με φυσική παρουσία (σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό). Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών
γ. Μέσω του 1500 (σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό).

Στην συνέχεια θα πρέπει ο τελικός χρήστης να προμηθευτεί νέα ΑΔΔΥ (έξυπνη κάρτα ή USB token).

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στον Φορέα του και συγκεκριμένα στη Δ/νση Διοικητικού σε περίπτωση που πρόκειται για Δημόσιο Υπάλληλο. Στην περίπτωση πολίτη, θα πρέπει να προμηθευτεί την νέα κάρτα με δικό του κόστος.

Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών εκ νέου.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη