Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση

Συχνές ερωτήσεις - FAQs

Επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία

Πως μπορώ να ελέγξω αν τα ψηφιακά μου πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί και αποθηκευθεί σωστά στην Ασφαλή Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ - Usb Token / Smart Card + Card reader);

Μέσω του διαχειριστικού εργαλείου που έχετε εγκαταστήσει ανάλογα με το μοντέλο ΑΔΔΥ που διαθέτετε, μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της ΑΔΔΥ και επομένως να διαπιστώσετε αν έχουν εκδοθεί τα δύο ψηφιακά σας πιστοποιητικά.

Επίσης, όταν συνδεθείτε με την Πύλη ΕΡΜΗΣ και μέσα από τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέξετε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ μπορείτε να δείτε την ημερομηνία λήξης των ψηφιακών πιστοποιητικών. Δεδομένου ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν διάρκεια ζωής πέντε (5) έτη, μπορείτε να υπολογίσετε την ημερομηνία που εκδόθηκαν τα δικά σας πιστοποιητικά.

Η χρήση Internet Explorer 8-9-10 (όχι 11) είναι υποχρεωτική μόνον για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης και την εγκατάσταση τους μέσα στην ΑΔΔΥ (Usb Token, Smart Card + Card reader).

Κατά τη διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος φυλλομετρητής (browser). Στην συνέχεια, για τη χρήση των πιστοποιητικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε φυλλομετρητής.

Μπορώ να κατεβάσω εκ νέου τα ψηφιακά μου πιστοποιητικά, παράδειγμα μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ;

Όχι. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με αυστηρά ασφαλή τρόπο και μία μόνον φορά. Μόνον το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης μπορεί να ανακτηθεί (να το ανασύρουμε από την βάση) με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και η σχετική αίτηση θα πρέπει να γίνει σε κάποιο ΚΕΠ.

Κάνοντας σύνδεση με την Πύλη ΕΡΜΗΣ και επιλέγοντας μέσα από τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» μπορούμε να δούμε μόνον πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά μας πιστοποιητικά, όχι όμως να τα κατεβάσουμε ή να κάνουμε αντίγραφα ασφαλείας. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αποθηκευμένα με ασφαλή τρόπο μόνο στην Ασφαλή Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (Usb Token, Smart Card + Card reader).

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ΑΠΕΔ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ζωής πέντε (5) χρόνια. Από τις 20 Ιουνίου 2018, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος τα 3 έτη.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pki-support@yap.gov.gr.

Στην προσπάθεια μου να εκδώσω ψηφιακό πιστοποιητικό εμφανίστηκε μήνυμα λάθους με κωδικό κατάστασης (πρόβλημα) Α001. Τί πρέπει να κάνω;

Το πρόβλημα οφείλεται στην εισαγωγή λανθασμένων στοιχείων στα πεδία της τελικής φόρμας υποβολής. Παρακαλούμε να επαναλάβετε την διαδικασία, πληκτρολογώντας το username (login) του χρήστη στον ΕΡΜΗ και τον προσωπικό μυστικό κωδικό έκδοσης, ο οποίος είναι ο οκταψήφιος κωδικός (με κόκκινα ψηφία) που εμφανίστηκε μέσα στην Πύλη ΕΡΜΗΣ.

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το username  τον μυστικό κωδικό και όχι να κάνετε αντιγραφή - επικόλληση (copy – paste).

Στην προσπάθεια μου να εκδώσω ψηφιακό πιστοποιητικό εμφανίστηκε μήνυμα λάθους με κωδικό κατάστασης 30aa. Τί πρέπει να κάνω;

Το σύστημα δεν είναι σε θέση να εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά, λόγω αδυναμίας και τεχνικού προβλήματος. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.

Βεβαιωθείτε οτι τα Windows services που απαιτούνται για την έκδοση του ΨΠ έχουν ρυθμιστεί σωστα.

Windows XP -> Smart Card (έξυπνη κάρτα), status Auto & Started

Windows Vista, 7, 8 ->

1. Smart Card (έξυπνη κάρτα), status Auto & Started

2. Certificate Propagation (μετάδοση πιστοποιητικών), status Auto & Started

Εάν χρειαστεί να γίνει αλλαγή στο status των services απαιτείται η επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Εκδίδεται από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Αρχή Ψηφιακής Πιστοποίησης) που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του, ακριβώς όπως η αρμόδια κρατική αρχή εγγυάται για την έκδοση του διαβατηρίου.

Η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού διασφαλίζεται από την αποκλειστική κατοχή συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων (ιδιωτικό κλειδί) από το φυσικό πρόσωπο. Ο Πάροχος δημοσιεύει ψηφιακά δεδομένα σχετικά με την επαλήθευση της κατοχής του πιστοποιητικού (δημόσιο κλειδί) και εγγυάται για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.
Η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται με βάση τα δεδομένα αποκλειστικής κατοχής (ιδιωτικό κλειδί) και τα προς υπογραφή δεδομένα και αποτελεί μια ψηφιακή "ετικέτα" η οποία επισυνάπτεται στα προς υπογραφή δεδομένα. Σκοπός είναι:

α) η ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει,
β) η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων και
γ) η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί την συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή.

Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα αφού προκύπτει με βάση και αυτά.

Δεν υπάρχουν ερωτήματα στην κατηγορία

Σε περίπτωση απώλειας της ΑΔΔΥ (Usb Token, Smart Card + Card reader), ποια είναι η σχετική διαδικασία σχετικά με την ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών και την αποστολή νέας κάρτας; 

Θα πρέπει να ανακληθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Η ανάκληση των ψηφιακών πιστοποιητικών μπορεί να γίνει με τους εξής τρεις τρόπους:

α. Από τον ίδιο τον χρήστη. 
β. Από τα ΚΕΠ με φυσική παρουσία (σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό).

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στην ενότητα "Διαδικασίες".

Στην συνέχεια θα πρέπει ο τελικός χρήστης να προμηθευτεί νέα ΑΔΔΥ (έξυπνη κάρτα ή USB token).

Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών εκ νέου.

Έχω επισκεφθεί το ΚΕΠ και υπέβαλλα το σχετικό αίτημα όπως και τα δικαιολογητικά. Πως θα παραλάβω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

Δείτε την αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας "Πως μπορώ να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;"

Κάνετε σύνδεση με την Πύλη ΕΡΜΗΣ και μέσα από τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέγεται τη σελίδα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» μέσα από την οποία μπορείτε να δείτε την ημερομηνία λήξης των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της Πύλης του ΕΡΜΗ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ισχύος 5 έτη. Από τις 20 Ιουνίου 2018, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 3 έτη. Από τις 9 Δεκεμβρίου 2019, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 1 έτος.

Σε περίπτωση απώλειας της ΑΔΔΥ (Usb Token, Smart Card + Card reader), ποια είναι η σχετική διαδικασία σχετικά με την ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών και την επαναέκδοση τους ;

Αρχικά θα πρέπει να ανακληθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Η ανάκληση των ψηφιακών πιστοποιητικών μπορεί να γίνει με τους εξής τρεις τρόπους:

α. Από τον ίδιο τον χρήστη. Αφού συνδεθεί στην πύλη ΕΡΜΗΣ, πηγαίνει στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ και επιλέγει ΑΚΥΡΩΣΗ και για τα δύο πιστοποιητικά του. Για να ολοκληρωθεί η ανάκληση, χρειάζεται να γνωρίζει τον προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό (οκταψήφιος αριθμός που εμφανίστηκε κατά την διάρκεια της παραλαβής των πιστοποιητικών).
β. Από τα ΚΕΠ με φυσική παρουσία (σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό). Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών
γ. Μέσω του 1500 (σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον προσωπικό μυστικό κωδικό αριθμό).

Στην συνέχεια θα πρέπει ο τελικός χρήστης να προμηθευτεί νέα ΑΔΔΥ (έξυπνη κάρτα ή USB token).

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στον Φορέα του και συγκεκριμένα στη Δ/νση Διοικητικού σε περίπτωση που πρόκειται για Δημόσιο Υπάλληλο. Στην περίπτωση πολίτη, θα πρέπει να προμηθευτεί την νέα κάρτα με δικό του κόστος.

Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών εκ νέου.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη