Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

  • Νόμος 3979/2011 - (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"
  • Υπουργική Απόφαση - (ΦΕΚ 1317 Β/23-4-2012) "Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο"
  • Προεδρικό Διάταγμα 25/2014 (ΦΕΚ 44Α/25-02-2014) -  "Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων"

 

Πίνακας με το σύνολο του σχετικού θεσμικού πλαισίου

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
.......................

Γεν. Γραμμ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα
101 63 Αθήνα

 

ΠΡΙΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Υποβολή Αιτημάτων: http://ticketing.ktpae.gr/pki/

Οδηγίες Υποβολής Αιτημάτων Ψ.Π.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη